ntroue=">0434. Procedura zgodności została przeprowadzona przy udziale norweskiej jednostki notyfikowanej Det Norske Veritas (DNV). Produkowane urzadzenia są zgłaszane do rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  Zapraszamy do współpracy. 

ntroueKatalogi do pobrania:

ntroue- urządzenia laboratoryjne - pobierz katalog PDF
- urządzenia medyczne - pobierz katalog PDF

 

optgroup">