Żegnamy Urszulę Matusik

Z ogromnym smutkiem żegnamy Urszulę Matusik
Wieloletnią Współpracowniczkę i Przyjaciółkę

Rodzinie i Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia składa
Zarząd i Pracownicy firmy BOLARUS S.A.

dotacja UE