Stal nierdzewna

Bardzo często, producenci podając charakterystykę materiału z którego wykonane są urządzenia chłodnicze posługują się terminem 'wysokiej jakości stal nierdzewna' lub 'wysokogatunkowa stal nierdzewna', nie podając dokładnej specyfikacji [oznaczenia] stali.  

Bolarus SA w swoich urządzeniach stosuje tylko i wyłącznie 2 rodzaje stali nierdzewnej:

Stal nierdzewna AISI 304 [H18] - zwaną stalą kwasoodporną, posiadająca właściwości odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkaicznych oraz niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych. Stosuje się ją głównie przy produktach takich jak ryby, surówki itp.

Stal nierdzewna AISI 430 [H17] - posiadająca właściwości odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej lecz nie odporne na kwasy organiczne i nieorganiczne. 

Kataforeza

Malowanie kataforetyczne jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją. Przewaga kataforezy nad innymi sposobami malowania zaczyna się w momencie skomplikowanej obróbki chemicznej w procesie przygotowania powierzchni, jest kontynuowana w procesie kataforezy, a kończy się podczas wygrzewania detali w piecu.

Właściwe przygotowanie powierzchni przed kataforezą jest podstawowym czynnikiem gwarantującym wysoką odporność antykorozyjną malowanych części. 

Podczas zakupu urządzeń chłodniczych warto zapytać, czy firma stosuje ta metodę lakierowania.