Relacje inwestorskie

Nazwa i forma spółki:

Bolarus Spółka Akcyjna


Siedziba:

ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia


Wpis do rejestru przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS 0000130684
REGON 85001732400000
NIP 8680000350


Kapitał zakładowy

w wysokości 1 502 877,50 zł, wpłacony w całości.

Akta rejestrowe Spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  

Akcje i akcjonariusze

Brak aktualnych ogłoszeń
Brak aktualnych ogłoszeń
12.02.2020
« 1 »
dotacja UE