Bolarus ponownie finalistą konkursu Dobry Wzór!

Dobry Wzór to konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Produkt naszej Firmy, szafa do sezonowania mięsa Pro Seasoning, został pozytywnie oceniony przez Ekspertów konkursu Dobry Wzór 2018 i zakwalifikował się do finału. W konkursie jest 119 finalistów, z czego w naszej kategorii – strefa publiczna – wyłoniono 14 finalistów, w tym nas.

Zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane były według następujących kryteriów: cechy wizualne, cechy użytkowe, cechy ekonomiczne i wartości dodatkowe, które wyróżniają produkt i usługę – innowacyjność, oryginalność, komfort użytkowania. Pozytywna ocena wszystkich Ekspertów w każdym z kryteriów kwalifikowała produkt i usługę do dalszego etapu.

Nasza szafa do sezonowania mięsa Pro Seasoning została doceniona w tym prestiżowym konkursie i dzięki temu będzie prezentowana na wystawie pokonkursowej, którą będzie można oglądać w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie od 25 października 2018 roku. Dodatkowo, szafa Pro Seasoning zostanie pokazana w katalogu dwujęzycznym, który co roku towarzyszy wystawie.

dotacja UE