Relacje inwestorskie

Nazwa i forma spółki:

Bolarus Spółka Akcyjna


Siedziba:

ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia


Wpis do rejestru przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS 0000130684
REGON 85001732400000
NIP 8680000350


Kapitał zakładowy

w wysokości 1 502 877,50 zł, wpłacony w całości.

Akta rejestrowe Spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  

Akcje i akcjonariusze

Ogłoszenia
Ogłoszenia
12.02.2020

Do pobrania: Statut Spólki BOLARUS S.A. 31.08.2020 Informacja o uchwałach WZA czerwiec 2020 Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...

Procedura
Procedura
17.08.2020

Procedura dotycząca uczestnictwa w NWZ Bolarus Załącznik - Dyspozycja żądania wystawienia imiennego zaśw. do WZ Procedura uczestnictwa w...

« 1 »
dotacja UE