Dofinansowanie projektu

Firma Bolarus S.A. otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie innowacji technologicznej w Bolarus S.A.” w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania ekologicznych urządzeń niskotemperaturowych o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych i umożliwi wytwarzanie nowych produktów - ekologicznych urządzeń niskotemperaturowych o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii Wnioskodawcy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie uruchomienie wytwarzania nowego produktu w wyniku wdrożenia nowej technologii oraz wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku a także wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu netto: 10 915 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 915 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 911 750,00 zł

dotacja UE