Dofinansowanie projektu

Firma Bolarus S.A. otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie innowacji technologicznej w zakresie urządzeń ultra niskotemperaturowych” w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania energooszczędnych i ekologicznych urządzeń ultra niskotemperaturowych o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie wytwarzania nowych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na rynku międzynarodowym (w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) produktów – energooszczędnych i ekologicznych urządzeń ultra niskotemperaturowych o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Wartość projektu netto: 14 601 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 570 450,00 zł

 


 

Firma Bolarus S.A. otrzymała dofinansowanie projektu  w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cele naboru: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.

Planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

Wartość projektu: 361.336,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

 


 

Firma Bolarus S.A. otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie innowacji technologicznej w Bolarus S.A.” w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania ekologicznych urządzeń niskotemperaturowych o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych i umożliwi wytwarzanie nowych produktów - ekologicznych urządzeń niskotemperaturowych o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii Wnioskodawcy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie uruchomienie wytwarzania nowego produktu w wyniku wdrożenia nowej technologii oraz wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku a także wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu netto: 10 915 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 915 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 911 750,00 zł

dotacja UE