RODO

Inspektorem Ochrony Danych w BOLARUS Spółka Akcyjna jest Maciej Migdał.

Informacje dotyczące Polityki Prywatności w BOLARUS Spółka Akcyjna. dostępne są pod linkiem: Polityka Prywatności.

Pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych, prosimy kierować:

  • listownie, na adres: BOLARUS S.A., ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia
  • mailowo, na adres: rodo@bolarus.com.pl

 

Czas odpowiedzi na zgłoszone sprawy podlega pewnym ograniczeniom w celu ochrony interesu publicznego (np. zapobieganie przestępstwom lub ich wykrywanie), naszego interesu (np. zachowanie tajemnicy zawodowej) lub praw i wolności innych osób. Jeżeli skorzystają Państwo z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, gwarantowanych przez RODO, sprawdzimy Państwa uprawnienia w tym zakresie i odpowiemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca.

dotacja UE